Nazwa / Typ formacji

Trakcja SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA