Nazwa / Typ formacji

FW20 / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA