Nazwa / Typ formacji

R22 SA / Klin zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA