Nazwa / Typ formacji

J.W. Construction Holding SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA