Nazwa / Typ formacji

WIG-spożywczy / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA