Nazwa / Typ formacji
ETFW20L / Rozszerzający się klin zwyżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)
REKLAMA