Nazwa / Typ formacji

Ten Square Games SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA