Nazwa / Typ formacji

MWIG40 / Klin zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA