Nazwa / Typ formacji

Forte SA / Trójkąt zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA