Nazwa / Typ formacji

XTPL SA / Trójkąt (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA