Nazwa / Typ formacji

11 bit studios SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA