Nazwa / Typ formacji

Agroton Plc / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA