Nazwa / Typ formacji

WIG-chemia / Rozszerzający się klin zwyżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA