Nazwa / Typ formacji

Skarbiec Holding SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA