Nazwa / Typ formacji

WIG20SHORT / Trójkąt zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA