Nazwa / Typ formacji

Herkules SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA