Nazwa / Typ formacji

Asseco South Eastern Europe SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA