Nazwa / Typ formacji

Braster SA w restrukturyzacji / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA