Nazwa / Typ formacji

Bank Ochrony Środowiska SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA