Nazwa / Typ formacji

AB SA / Klin zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA