Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA