Nazwa / Typ formacji

FW20 / Rozszerzający się klin zwyżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA