Nazwa / Typ formacji

ETFBM40TR / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA