Nazwa / Typ formacji

Serinus Energy plc / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA