Nazwa / Typ formacji

WIG20SHORT / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA