Nazwa / Typ formacji

XTB DM SA / Podwójny szczyt (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA