Nazwa / Typ formacji

Develia SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA