Nazwa / Typ formacji

WIG-UKRAIN / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA