Nazwa / Typ formacji

PHN SA / Trójkąt zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA