Nazwa / Typ formacji

ASBISc Enterprises PLC / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA