Nazwa / Typ formacji

WIG-budownictwo / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA