Nazwa / Typ formacji

Braster SA w restrukturyzacji / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA