Nazwa / Typ formacji

Rainbow Tours SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA