Nazwa / Typ formacji

Apator SA / Trójkąt zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA