Nazwa / Typ formacji

FW20 / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA