Nazwa / Typ formacji

Grupa Kęty SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA