Nazwa / Typ formacji

WIG20SHORT / Rozszerzający się klin zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA