Nazwa / Typ formacji

AB SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA