Nazwa / Typ formacji

Satis Group SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA