Nazwa / Typ formacji

British Automotive Holding SA w upadłości / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA