Nazwa / Typ formacji

CDRL SA / Trójkąt zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA