Nazwa / Typ formacji

SWIG80 / Kanał zwyżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA