Nazwa / Typ formacji

iFirma SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA