Nazwa / Typ formacji

Puławy SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA