Nazwa / Typ formacji

AmRest Holdings SE / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA