Nazwa / Typ formacji

Trakcja SA / Szybki wzrost (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA