Nazwa / Typ formacji

Agroton Public Limited / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA