Nazwa / Typ formacji

TIM SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA