Nazwa / Typ formacji

ASBISc Enterprises plc. / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA