Nazwa / Typ formacji

Komputronik SA w restrukturyzacji / Podwójny szczyt (Brak dostępu do wybranej formacji)

REKLAMA